Nieuws

NIEUWSBRIEF LEDEN EHBO GELDROP - Juli 2022 Nr 10

Beste leden en geïnteresseerden,

Examen beginners;
Onze vereniging heeft er weer 6 EHBO-ers bij, ze hebben het examen positief afgerond.
Omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om aan het examen deel te nemen hebben dit jaar 1 persoon uit Nuenen deelgenomen en 3 personen die een herexamen moesten doen uit Delft, helaas heeft 1 persoon uit Delft het examen niet gehaald.

Instructeurs;
Het bestuur heeft besloten, nadat we bij meerdere leden hebben gepolst hoe de ervaringen was, om door te gaan met Marjolijn en Jaap-Kees als instructeurs. Beide hebben daarop ook positief geantwoord. Dus de vervolglessen zullen in het verenigingsjaar 2022-2023 weer door hun worden verzorgd.

Start vervolglessen;
De vervolglessen zullen het komende jaar weer plaats nemen op de donderavond. De starttijd is 19.45 uur, dan begint de les. Vanaf 19.30 uur is het lokaal open. Het is heel storend als er later nog mensen binnenkomen, mocht je onverhoopt de starttijd niet halen stel iemand dan op de hoogte zodat er een stoel kan worden klaargezet bij de ingang zodat de les niet word onderbroken. Het schema is bijgevoegd.

Beginners opleiding;
Hans zou graag ook dit jaar weer een beginnersgroep starten, de startdata is; donderdag 6 oktober 2022. Weet je iemand die wil deelnemen, geef het door. Vanaf 5 deelnemers kan er een beginnersgroep gestart worden.

Opvolger gezocht;
Hans gaat stoppen met het regelen van de inzetten en het verdelen en bijhouden van de materialen, heb je interesse in deze functie of wil je meer info hierover vraag het dan aan Hans.

Algemene leden vergadering;
Het bestuur heeft besloten om de ALV naar voren te halen. Dit omdat deze de afgelopen 2 jaar niet heeft plaats gevonden en de berichtgevingen over Covid niet erg positief zijn. De ALV zal plaats vinden op donderdag 29-09-2022, om 20.00 in ons lokaal. De uitnodiging volgt nog.

Kascommissie;
Nynke zal in de eerste weken van september de kas afsluiten en de kascommissie bijeen roepen voor de gebruikelijke controle. Doordat de ALV eerder is, is de controle ook eerder.

Samenwerking;
Vanuit verschillende EHBO verenigingen uit de omgeving komen signalen om te kijken in hoeverre een samenwerking mogelijk en wenselijk is. We staan hier als bestuur niet negatief tegen over en willen graag met de andere besturen in gesprek wat de mogelijke samenwerking zou betekenen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Vakantie;
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie, kom gezond weer terug en tot op donderdag 15-09-2022. 

Mocht je zelf nog vragen hebben dan kun je natuurlijk één van de bestuursleden.
bellen/mailen/appen.

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur vereniging EHBO Geldrop.