Nieuws

NIEUWSBRIEF EHBO GELDROP - OKTOBER 2020                              

Beste leden,

 

Als eerste hopen wij als bestuur van Vereniging EHBO Geldrop dat u en uw naasten, in goede gezondheid deze vreemde maanden bent doorgekomen en dat ook de komende maanden het Corona-virus aan uw deur voorbij mag gaan.

Wij kunnen alleen maar samen met uw hopen dat er snel een goed vaccin op de markt komt en dat we, met de juiste maatregelen, elkaar snel weer kunnen ontmoeten.

Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen wat er speelt binnen onze vereniging.

Werkgroep EHBO

U heeft mogelijk al vernomen dat vele activiteiten in de regio zijn afgeblazen. Ook voor ons als EHBO vereniging betekent dit een rustige periode qua ondersteunende diensten. Er is nu 1 aanvraag binnen die we met respect van afstand en de dan geldige maatregelen wel willen gaan verzorgen. U hoort hier binnenkort meer over via de gebruikelijke mail van Hans Smoes en via onze vernieuwde website.

Beginnerscursus

De beginnerscursus van 2019/2020 hebben we helaas door de maatregelen niet kunnen afronden. Hans Smoes heeft samen met de betreffende cursisten de opleiding uitgesteld naar 03 december 2020. Medio november weten we of het haalbaar is, om deze cursus op dat moment te hervatten, of dat we deze alsnog moeten verplaatsen naar 2021.

Herhalingslessen / EHBO-diploma en geldigheid

Het bestuur heeft besloten om het starten van de herhalingslessen voorlopig uit te stellen. Natuurlijk houden we de richtlijnen van de RIVM goed in de gaten en zullen we als bestuur regelmatig overleg hierover hebben.

Het Oranje Kruis (de verstrekker van onze EHBO-diploma’s) heeft laten weten dat zij voorlopig coulant omgaan met het behalen van de competenties die nodig zijn om in het bezit te blijven van uw diploma. Wij als bestuur verwachten dat u zelf met enige regelmaat door het EHBO-boekje bladert of andere manieren uw kennis op peil houdt.

Zodra wij weer kunnen starten met de herhalingslessen zullen we beginnen met de belangrijkste punten van EHBO en reanimatielessen (Punt 1 t/m 7). Hoe we dit gaan invullen laten we dan weten. 

Jaarvergadering en kascontrole

De jaarvergadering stond gepland voor eind november. Ook deze moeten we gaan verzetten naar een later tijdstip.

De penningmeester zal wel contact opnemen met de leden van de kascontrolecommissie. In overleg met de leden wordt besloten of de leden in de komende weken bij elkaar kunnen komen of anders via digitale wegen (MS Teams, Zoom) de financiële controle kunnen uitvoeren. Het verslag van de kascontrolecommissie zullen we natuurlijk met u delen.

Contributie

Zoals in de laatste ledenvergadering besloten, blijft het contributiebedrag voor het cursusjaar 2020/2021 staan op € 22,- per jaar. Zoals u wellicht weet bestaat een groot deel van deze kosten uit het voortzetten van de verzekering van u als EHBO-er en onze materialen, de afdracht van de contributie aan de Nationale Bond EHBO en het verlengen van uw diploma.

Binnenkort zult u een verzoek krijgen om dit bedrag ook dit jaar te voldoen. 

Actie steuntje in de rug

Ook dit jaar doet ook onze vereniging mee aan de actie Steuntje in de rug van de Rabobank.

De leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op een vereniging en/of goed doel.

Wij hopen dat u en uw kennissen onze vereniging willen steunen door uw stem uit te brengen op “EHBO Geldrop”

Etentje werkgroep

Zoals u zult begrijpen kunnen we voorlopig geen bijeenkomst plannen met een grote groep.

We hopen dat we dit etentje op een later tijdstip kunnen inhalen.

Nieuwsbrief / Whatsapp

We gaan u regelmatig middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zoals u mogelijk weet is er ook een Whatsapp groep actief waarop de werkgroep leden informatie ontvangen. En zullen we deze informatie delen via de vernieuwde website. 

In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.

 

Tot zo ver deze eerste nieuwsbrief, hopelijk kunnen we elkaar snel weer fysiek ontmoeten.

Zorg ondertussen goed voor uzelf en uw naasten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt deze natuurlijk stellen aan één van de bestuursleden.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging EHBO Geldrop.