Hulpverlening bij evenementen
EHBO-ers van de vereniging kunnen op verzoek eerste hulp verlenen bij sport- of andere evenementen. De hulp moet minimaal 4 weken van tevoren aangevraagd worden.

De hulp moet worden aangevraagd bij de coördinator van de vereniging door middel van een mail naar hulpverlening@ehbo-geldrop.nl

 

In de aanvraag dient vermeld te worden:
- de naam van de organiserende vereniging of instelling,
- een omschrijving van het evenement,
- de datum van het evenement,
- de locatie van het evenement,
- de begin- en verwachtte eindtijd,
- het aantal deelnemers,
- de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon,
- eventuele opmerkingen indien bijzondere zaken aan de orde zijn, b.v. het evenement wordt georganiseerd voor ouderen of gehandicapten.

Binnen een week zal de ontvangst van uw aanvraag worden bevestigd.

De vereniging hanteert een donatiesysteem; er wordt geen vaste uurvergoeding gevraagd, maar wij verwachten van de organisatie een passende vergoeding, afhankelijk van de duur en de omvang van het evenement.

De donaties kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL17 RABO 0159796482.

 

Ook verwachten wij van de organisatie dat de hulpverleners, die pro Deo werken, een goede werkruimte hebben en behoorlijk worden verzorgd. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan behouden wij ons het recht voor om in de toekomst medewerking te weigeren.