Opleiding eerste hulp

Bij voldoende animo wordt er jaarlijks een opleidingscursus gegeven.
Deze cursus leidt op tot het basisdiploma "Eerste Hulp" en bevat o.a. reanimatie en AED-gebruik.
Aan de cursus Eerste Hulp mogen personen deelnemen die op de examendatum 15 jaar of ouder zijn.

De cursussen worden gegeven in het Dienstencentrum van de LEV-groep, St Jozefplein 4 in Geldrop. 

Interesse? Stuur een mailtje naar secretariaat@ehbo-geldrop.nl

TIP: Bepaalde ziektekostenverzekeringen vergoeden een gedeelte van het cursusgeld. Meestal zit dit bij de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw verzekering. 


VOORWAARDEN:

Herhalingscursus Eerste Hulp
Om je diploma Eerste Hulp geldig te houden is het noodzakelijk dat je de nodige herhalingslessen volgt en dat de competenties bewezen worden.

De zg. "levensreddende handelingen" moeten ieder jaar worden herhaald, de overige onderwerpen iedere twee jaar. Dit wordt bijgehouden op een aftekenkaart.

Heb je na twee jaar de benodigde aantekeningen dan wordt je diploma voor twee jaar verlengd.

Opleiding Reanimatie/AED-bediener
Ook voor geïnteresseerden buiten de vereniging bestaat de mogelijkheid deze opleiding te volgen.

Jeugd EHBO en Voorlichting:
De EHBO-vereniging organiseert zelf geen cursussen Jeugd-EHBO.
Wel ondersteunt zij scholen of andere groepen die een dergelijke cursus willen opzetten.
Deze ondersteuning kan bestaan uit begeleiding van de docent, examinering, enz.

 

Er zijn verschillende certificaten Jeugd-EHBO.
- Junior (groep 5 en 6)
- Jeugd-EHBO A (groep 7 en 8)
- Jeugd-EHBO B (12-14 jaar)

 

Op verzoek verzorgen de docenten van de vereniging voorlichtingsbijeenkomsten over EHBO-onderwerpen.
Dit kunnen algemene onderwerpen betreffen bv. welke dingen zijn belangrijk als je betrokken raakt bij een ongeluk.
Ook specifieke onderwerpen kunnen worden behandeld, bv. hulp aan kinderen, brandwonden, vergiftiging, enz.
Afhankelijk van de doelgroep kan een programma worden samengesteld.
Informatie over jeugd EHBO en Voorlichting is te verkrijgen bij de docenten.